Kdo přežije: Lumpasův Bust - závěrečný report

V pondělí 13.10. večer se završila tříměsíční československá liga. Do turnaje se přihlásilo 26 dvoučlenných týmů, které v 13 hracích týdnech sehráli celkem 120 zápasů. V tom posledním a nejdůležitějším zápase, finálovém, se střetla slovenská dvojice Hopt/Ling proti české dvojici pořadatelů Keiras/Lumpas, kteří jen hodinu před tím překvapivě vyřadili favorizovaný celek TomikuS/Radko. Oba finalisté nepředváděli ve skupinové fázi ligy žádné zázraky. Slovenská dvojice se skóre 6-3 (27-18 na sety) skončila v základní části na 3. místě, jejich soupeři se skóre 5-4 (30-15) na 4. místě. Ve zrádném playoff, kde jeden nezdar ukončí pouť týmu v turnaji, si nicméně se všemi nástrahami poradili.

I. Keiras vs Hopt

První mapou večera byl Winter's Gate, na kterém se na 10. hodině objevil Zerg Keiras a proti němu na 4. hodině Terran Hopt. Keiras známý svoji agresivní hrou otevřel rychlým spawning poolem a 6 lingy, kterými se vyhnul reaperovi a šel zpomalit stavbu terranské expanze. Na soupeřově straně napáchal více škody než by měl, když se mu navíc povedlo i zrušit stavbu reaktoru, čemuž nezabránilo ani opožděné vyslání Hoptovo těžičů na jeho obranu. Na pozadí toho se již chystala další vlna zergské agrese, tentokrát již i s vybuchujícími banelingy, což Hopt svým reaperem sice viděl, ale kvůli chybějícímu reaktoru a tím omezené produkci bylo nemožné na to ideálně zareagovat. S pouhým jedním helionem a bunkerem se Hopt pokusil o malý zázrak, ale zergský útok se povedlo odrazit až když zbyly pouze 2 živé SCV.

Terran byl nucen obrnit se na jedné bázi a zkusit vybudovat ekonomiku doslova z ničeho. Zerg mezitím zabral třetí bázi a posunul se v techu na mutalisky. V 10. minutě, když se Hoptovi podařilo zmenšil rozdíl v těžičích na pouhých 10, přišla další útočná zergská vlna. Mutalisci nejprve vyčistili tank a 2 miny, aby umožnili nerušený náběh lingům a banelingům do naturálky, jejíž výsledkem byla ztráta 21 scv a významné poškození command centra. Nedlouho poté přišla poslední ofenzivní vlna, která poškozenou budovu zničila a Hopt byl donucen vzdát se nadějí na stabilizaci hry a vyrazit se svojí zbylou armádou a scv jako živý štít na křížovou výpravu proti čtyřem zergským bázím. Výprava při vstupu na creep byla zdemolována banelingy.

Keiras/Lumpas 1-0 Hopt/Ling.

II. Lumpas vs Ling

Na druhé mapě, zasněženém Tritonu, na diváky čekal mirror matchup zerg vs zerg. V levém horním rohu stál zkušený Lumpas, který na československé scéně proslul svojí strategií baneling bustu z 2 bází. Kolem této strategie je dodnes ezoterično a jen málokdo je schopný náporu banelingů a lingů čelit, i přesto že to každý alespoň trochu scény znalý dopředu očekává. Vyzyvatelem mu byl nováček na scéně Ling, jenž se objevil na pro zergy ekonomicky výhodnější straně mapy.

Bez bázně a přehnaného respektu otevřel Ling nejagresivnějším možným způsobem - na jedné bázi založil spawning pool a baneling nest - a chystal se zaútočit dříve, než se soupeř dostane ke svému standardnímu šťouchu. Ling se nepokoušel nic ukrývat a své první jednotky poslal nejkratší cestou přes mapu. Lumpas zareagoval zadáním svého baneling nestu hned, jak to jeho natěžený gas dovolil, a svými lingy bránil queenu a rampu. Doufajíc, že dokáže své banelingy vyrobit včas a odrazí tím celý útok, zadal výrobu 3 dron namísto třetí queeny nebo dalších lingů. Jelikož Lumpasovy jednotky zůstávaly doma a netlačily na pozici před bází, mohl soupeř namorfovat banelingy hned za rohem a zaútočit v ideální moment, kdy Lumpas neměl ani rychlé lingy, ani připravené banelingy. V kombinaci se špatnou pozicí queeny pod rampou byl Lingův útok neřešitelný problém. Rampa brzy padla a tím i naděje na odražení útoku, jehož další vlna byla již na cestě.

Keiras/Lumpas 1-1 Hopt/Ling.

III. Keiras/Lumpas vs Hopt/Ling

Za vyrovnaného stavu se vstupovalo do 2v2 mapy Efflorescence. Dvojice zergů neměla doposud v lize žádné pochopení pro pozdější fáze čtyřhry a snažila se hru rozhodnout a ukončit hned na začátku. Stejně jako v předchozích zápasech, i zde zvolili zergové kompozice ling/bane a roach/ling a na nízké ekonomice se připravovali na rychlý úder. Jejich soupeři též chtěli být agresivní a s helliony a několika banelingy se vydali prozkoumat terén. Po prvním kontaktu rychle vyhodnotili, že bude lepší dále nepokračovat a zaměřit se na obranu.

Hopt doma začal vyrábět banshee a zergům najednou začalo jít o čas. Bylo potřeba dostat se přes mapu a zaútočit co nejdříve, protože na banshee neměli odpověď. Postup byl ale zpomalován Hoptovými helliony, kteří z boku najížděli k proudícím jednotkám a usmažili několik lingů. Pár roachů bylo donuceno se vrátit, aby zabránili hellionům v průjezdu do nechráněných bází. Když se konečně dostali zergové před bázi Hopta a Linga, byla banshee už vyrobena a připravena zničit nepřátelské roache a banelingy. Útok byl odražen bez jakéhokoliv narušení těžby a zergský tým se tak ocitl pozadu technologicky, ekonomicky i armádně. Netrvalo dlouho a Hopt s lingem se vydali hru ukončit s armádou vyztuženou dvěma tanky a dvěma banshee. Zergové, kteří se snažili přes ekonomiku dostat zpět do hry, neměli jak útoku čelit.

Keiras/Lumpas 1-2 Hopt/Ling.

IV. Keiras vs Ling

Čtvrtá mapa a tedy první ze dvou matchpointů pro slovenskou dvojici. Na mapě Disco Bloodbath se střetl Keiras, který potřeboval pomstít svého parťáka a vyhrát, proti Lingovi. Ling do zápasu vstoupil stejně jako na druhé mapě, držíc se rčení, vítězná strategie se nemění. Opět měl v plánu zaskočit svého soupeře zerglingy a banelingy v době, kdy se běžně zergové teprve připravují zahájit produkci armády. Keiras otevřel podobně jako Lumpas a taktéž byl se svými zerglingy spíše defenzivní, čímž umožnil nerušené morfování banelingů, co by kamenem dohodil od své základny. Podstatné bylo, že na rozdíl od svého parťáka zaměřil veškerou svoji produkci na zerglingy a nepokoušel se během útoku posilovat svoji ekonomickou pozici. První dva banelingové nenalezli příležitost pro detonaci, jakou by si Ling přál. Větším úspěchem bylo zabití Keirasovi queeny, ale pouze za cenu zdržení svého postupu dovnútra soupeřovy báze. To dalo dost času Keirasovi k přípravě 2 banelingů, které zničili první vlnu zerglingů běžících na rampu. Boj se přesunul do hlavní báze Keirase, kde po velmi těsné obraně v úzkém místě kolem téměř mrtvé queeny byl útok odražen pouze se ztrátou dvou dron. To pro Linga bylo málo a po první fázi hry se ocitl v ekonomickém deficitu dvou dron a opožděné expanze.

Hra se poté stabilizovala a i přes několik pokusů se žádnému z hráčů nepovedlo najít dobré místo k útoku. Ling, stále pozadu po ekonomické stránce, se rozhodl pro založení další expanze a přípravou časovaného šťouchu s roachy, Keiras naproti tomu směřoval k mutaliskům ze dvou a půl báze.

V 9:15 začala další ofenziva Linga, který se snažil nepozorovaně vyhrabat nydus v soupeřově hlavní bázi. Dva pokusy byly odraženy na poslední chvíli. Třetí pokus již byl úspěšný a bázi přímo za minerály se usídlil předvoj armády v podobě 5 queen a 3 roachů. Zbytek armády ale nestihl dorazit, protože Keiras chirurgickým zásahem do hlavy nydusu zablokoval cestu a uvěznil část armády v oblasti, z které nebylo úniku. Nyní již nic nedrželo mutalisky doma a vydali se směrem na Lingovu třetí bázi, kterou bránilo jen 6 hyder, jenž neměly šanci hejnu čelit. Třetí báze padla a s ní i důležitá budova pro produkci hyder. Ling se poté ještě pokusil obnovit třetí bázi během útoku přes nydus, ale doma nebylo dost jednotek na uhájení báze před mutalisky.

Keiras/Lumpas 2-2 Hopt/Ling

V. Lumpas vs Hopt

Rozhodující mapa - Acropolis. Lumpas otevřel svojí klasikou, tedy spawning poolem před expanzí s následným vysláním dvojice zerglingů na výzvědy a otravování scv stavějícího command center. Hopt taktéž klasicky otevřel jedním reaperem, s kterým šel prozkoumat zergovu bázi a doma stavěl expanzi a směřoval k vyššímu techu. Oba hráči zabili svými jednotkami jednoho těžiče a tím skončilo úvodní oťukávání. Lumpas neplánoval využít nedobré počáteční pozice Hopta, který byl nucen stavět přídavek k baraksům na exponovaném místě a byl tak náchylný na rychlou agresi.

Další lehký konflikt nastal v 6. minutě. V té době Lumpas na třech bázích a směřující k mutaliskům musel čelit kombinovanému útoku otravných liberátorů na hlavní bázi a několika hellionů na expanzi. Útok byl bez větších ztrát odražen, ale Hopt tím alespoň získal čas na dokončení svojí další báze.

Opět byl delší dobu klid, než se Lumpasovi narodilo první malé hejno mutalisků. V ten moment vyrazil směrem na terranskou bázi a vyšlo mu to krásně - 16 mariňáku bylo těsně před tím naloženo do transportu na okružní let kolem okrajů mapy a báze byla chráněna pouze jedním tankem a čerstvými kadety právě nasazenými z baraksů. Celkem 20 scv přišlo o život v následujících momentech terranské hrůzy, kdy se Hopt snažil co nejrychleji dostat odletěvší mariňáky zpět a zorganizovat obranu. I po takové hrůzné události však zůstávali celkové ztráty na obou stranách vyrovnány.

Hopt se snažil otravovat zerga výsadky mariňáků na různých bázích, ale vesměs to nebylo efektivní. S plynoucím časem se oba hráči posouvali směrem k technologicky vyspělejším jednotkám. Hopt do své biotické armády zařazoval miny a několik thorů, na druhé straně Lumpas se snažil dostat k ultraliskům. To ale nechtěl terran dovolit a rozhodl se k masivnímu útoku středem mapy, čímž chtěl využít svoji výhodu upgradů, výhodu technologicky lepších jednotek a také tím chtěl koupit čas na zabezpečení svoji další báze. Lumpas s vypětím všech sil odrazil pět minut trvající vlnobití terranské armády na jeho roztěženou bázi, ale neobešlo se to bez obrovských ztrát na hejnu mutalisků, nyní čítající pouhé 2 kusy.

S nejvyšším techem, který zerg může dosáhnout, se Lumpas vydal hledat způsob, jak ukončit hru. Hledání ale nebylo úspěšné - každá pozice se zdála velmi dobře bráněna a čím déle chodil Lumpas okolo, tím více ho Hopt otravoval dobře organizovanými útoky pár jednotkami na jeho periferní báze.

Možná z frustrace, možná z chvilkové indispozice se Lumpas rozhodl s celou svojí armádou pochodovat prostředkem mapy a zdecimovat cokoliv mu přijde do cesty. Hned první náběh se mu ale stal osudným. Hopt, zaujímajíc těsnou formaci na rampě směrem k první expanzi, si byl náběhu vědom a dobře mířenými EMP projektily vyřadil většinu infestorů ze hry. Následný nápor ultralisků, banelingů, infested terranů a broodlordů se nedokázal protlačit přes pozici liberátorů, tanků a biotiky. Zerg ztratil celou svojí armády, aniž by způsobil výraznější škody. Hopt pochopil, že nastalá situace volá k využití, zmobilizoval veškerou armádu a šel zatlačit na soupeře, který potřeboval čas na zotavení se z devastujících ztrát. Roztahané, špatně pozicované zbytky zergské armády neměly šanci útoku čelit a Hopt tak vyhrál klíčovou mapu zápasu a stal se spolu se svým spoluhráčem Lingem vítězem Ligy.

Keiras/Lumpas 2-3 Hopt/Ling